Τεχνικός συστημάτων ασφαλείας για τη Λευκωσία

 In Θέσεις Εργασίας

Η Handy’s Security Systems Ltd είναι μια εταιρεία με πέραν των 20 χρόνων στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας.

Γιατί να επιλέξω τη Handy’s Security Systems Ltd;

H Handy’s Security Systems πορεύεται με 4 βασικές αρχές τόσο για τους πελάτες όσο και για το προσωπικό της:

 • Σεβασμός
 • Ειλικρίνεια
 • Αμεσότητα
 • Ομαδικότητα

Στη Handy’s Security Systems Ltd:

 • Επικρατεί ένα ευχάριστο, οικείο, ομαδικό, υποστηρικτικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Υπάρχει σεβασμός στον υπάλληλο και αντιμετώπισή του ως Άνθρωπο.
 • Υπάρχει συνεχής προσπάθεια βελτιστοποίησης των διαδικασιών με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η δουλειά θα έρχεται εις πέρας εύκολα και αποδοτικά.
 • Υπάρχει κατανόηση τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο
 • Υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης επαγγελματικά και οικονομικά
 • Επενδύουμε στην εκπαίδευση του προσωπικού για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη
 • Παρέχουμε ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων

Η Handy’s Security Systems Ltd μεγαλώνει, επιθυμεί να αυξάνει το προσωπικό τους με την πρόσληψη Τεχνικού Εγκαταστάσεων για την επαρχία Λευκωσίας.

Καθήκοντα:

Εγκατάσταση, Συντήρηση και Επιδιόρθωση Συστημάτων Ασφαλείας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Τεχνικές γνώσεις σε Ηλεκτρολογικά ή/και Ηλεκτρονικά
 • Γνώσεις σε αυτοματισμούς για καγκελόπορτες και barriers θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής Γλώσσας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με τη συνοδευτική επιστολή και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται στο [email protected].

0