ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Customer Service Administrator

 In Νέα

Η εταιρεία Handy’s Security Systems Ltd, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Customer Service Administrator

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος Γραμματειακών Σπουδών
  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα / Πτυχίο σε Γραμματειακές Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook)
  • Πολύ καλός χειρισμός Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
  • Οργανωτικές & Συντονιστικές Ικανότητες
  • Τεχνικές / Ηλεκτρονικές / Ηλεκτρολογικές γνώσεις θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με Συνοδευτική Επιστολή μέσω email στο hr@handysecurity.com

Contact Us

Have a question? You can send us an email and we'll get back to you.