Συστήματα Πυρανίχνευσης

Μπορούμε να σας εγκαταστήσουμε διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης και συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης για παρακολούθηση  σε περίπτωση πυρκαγιάς, είτε πρόκειται για πολυκατοικία ή για μια μικρή επιχείρηση. Όταν λέμε «Ασφάλεια στα καλύτερά της», αυτό ακριβώς εννοούμε. Σας σχεδιάζουμε ένα σύστημα, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Έτσι, το σπίτι ή η επιχείρησή σας είναι πλήρως προστατευμένα από πυρκαγιά. Ζητάμε πάντα την γνώμη σας και τον προϋπολογισμό σας, αν και υπάρχουν ορισμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να ακολουθούνται κατά την εγκατάσταση ενός συναγερμού πυρκαγιάς. Μπορούμε να σας προσφέρουμε μια δωρεάν αξιολόγηση του χώρου σας, μια ενδεικτική τιμή για ένα βασικό σύστημα,  και στη συνέχεια να συζητήσουμε την προσθήκη σε περιοχές του χώρου ή της επιχείρησής σας, οι οποίες χρειάζονται επίσης προστασία.

Εξυπηρέτηση και Επισκευή του Συστήματος Πυρανίχνευσης

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο ανιχνευτής πυρόσβεσής σας να επισκευάζεται και να συντηρείται. Προσφέρουμε την πλήρη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τις εγχώριες και εμπορικές επιχειρήσεις. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων αυτών, κάθε συσκευή δοκιμάζεται, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εφεδρικής μπαταρίας, ανιχνευτών καπνού ή θερμότητας και των σημείων κλήσης.

Αναλογικά Διευθυνσιοδοτούμενα Συστήματα Πυρανίχνευσης

Είναι πιο ευέλικτα με καλύτερη ταχύτητα ανίχνευσης και μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου γι’ αυτό προτείνονται για εμπορικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα όταν απαιτούνται πιο σύνθετα συστήματα. Σε όλο το σύστημα υπάρχει μια σειρά από επιμερούς σειρήνες και ανιχνευτές. Κάθε ανιχνευτής στο σύστημα έχει μια μοναδική διεύθυνση και ο Πίνακας Ελέγχου λαμβάνει μια έκθεση από την κάθε διεύθυνση, που παρουσιάζει την κατάστασή της. Η κατάσταση συνήθως πηγαίνει πέρα από την ανίχνευση καπνού ή φωτιάς και αναφέρει τυχόν προβλήματα, όπως η μόλυνση από σκόνη ή η αύξηση της θερμοκρασίας. Η ευαισθησία μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε η βλάβη να μπορεί να ελεγχθεί πριν ακουστεί ο ήχος του πλήρους συναγερμού.

Συμβατικά Συστήματα Πυρανίχνευσης

Τα συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης συστήνονται κυρίως για μικρότερα συστήματα και χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, ώς ένα οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο σύστημα. Σε αντίθεση με Αναλογικό Διευθυνσιοδοτούμενο Σύστημα, τα συμβατικά συστήματα χρησιμοποιούν έναν ανιχνευτή Multipoint με τη σειρήνα και τον ανιχνευτή ώς ένα. Αυτό μειώνει το κόστος και το χρόνο εγκατάστασης, αν και το επίπεδο ανίχνευσης δεν είναι τόσο ελεγχόμενο όσο στην περίπτωση του Αναλογικού Διευθυνσιοδοτούμενου Συστήματος.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

    0