Θέση Εργασίας – Λειτουργός Κεντρικου Σταθμού

By
 In Νέα

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία Handy’s Security Systems Ltd με έδρα τη Λευκωσία, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Λειτουργό Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων (Σύστημα Βάρδιας)

Καθήκοντα: 24ωρη παρακολούθηση της λειτουργίας των Συστημάτων Ασφαλείας

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με Συνοδευτική Επιστολή μέσω email στο [email protected]

0