Όροι & Προϋποθέσεις – Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός

By
 In Νέα

1. Η εταιρεία Handy’s Security Systems (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») δημιουργεί διαγωνισμό με τίτλο «Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

3. H διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 13/12/2021, έως και 29/12/2021. Ο Διοργανωτής μπορεί με σχετική ανακοίνωση στον δικτυακό χώρο του να αλλάξει την διάρκεια του διαγωνισμού.

4. Όροι συμμετοχής: Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στο Διαγωνισμό θα πρέπει να σχολιάσετε που θα θέλατε να βρίσκεστε φέτος τα Χριστούγεννα και με ποιον θα θέλατε να περάσετε τα φετινά Χριστούγεννα.

5.Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό που ακολουθεί τις οδηγίες των όρων και έχει κατατεθεί εντός των ημερομηνιών διεξαγωγής του.

6. Το δώρο του διαγωνισμού: 1 (ένας) τυχερός νικητής θα κερδίσει ένα ολοκληρωμένο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ JABLOTRON 101KR-LAN αξίας €1300,00 (including VAT). Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα αντικείμενα.

7. Ο νικητής ανακηρύσσεται μέσω κλήρωσης η οποία θα διεξαχθεί μετά το τέλος του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή και θα ανακοινωθεί στις 30/12/2021.

8. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας.

9. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στο διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή με ειδική ανάρτηση. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η δήλωση αληθινών στοιχείων του τυχερού. Ο τυχερός δύναται να φωτογραφηθεί κατά την παραλαβή και η φωτογραφία του να αναρτηθεί στους διαδικτυακούς χώρους του Διοργανωτή.

10. Αυτός ο διαγωνισμός δεν συνδέεται με το Facebook και το Facebook δεν έχει καμία σχέση με τα δώρα και την κλήρωση. Ο αποκλειστικός υπεύθυνος αυτού του διαγωνισμού είναι η Handy’s Security Systems.

Καλή επιτυχία! 🎅

0