14 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΟΥ

By
 In Handys Blog, Νέα

Χωρίς συντήρηση στο σύστημα συναγερμού σας, διατρέχετε το κίνδυνο να μην λειτουργήσει το σύστημα την στιγμή που πρέπει, με αποτέλεσμα να μείνετε απροστάτευτοι.

Σας παρουσιάζουμε τους λόγους που πρέπει να έχει κάποιος συμβόλαιο συντήρησης στο χώρο που έχει εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού, καθώς και τους κινδύνους που διατρέχετε από την έλλειψη της συντήρησης του.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 1) Παρακολούθηση σημάτων όπως λαμβάνονται από τον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων της Handy’s.

2)  Τηλεδιάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, από το λειτουργό βάρδιας του κεντρικού σταθμού.

3) Επίσκεψη του τεχνικού συνεργείου στον πελάτη, όταν κριθεί αναγκαίο, χωρίς χρέωση εργατικών κατά τις εργάσιμες ώρες και παροχή έκπτωσης στα ανταλλακτικά εκτός εγγύησης.

4) Αντικατάσταση μπαταριών του κεντρικού πίνακα και της εξωτερικής σειρήνας και έλεγχος λειτουργίας τους, καθώς επίσης και των ασύρματων αισθητήρων και μαγνητών/ανιχνευτών και έλεγχος τροφοδοσίας.

5) Καθαρισμός αισθητήρων συστήματος (μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης, κλπ) και έλεγχος σωστής λειτουργίας τους.

6) Αναβάθμιση λογισμικού του συστήματος συναγερμού στην τελευταία έκδοση.

7) Έλεγχος της διαδικασίας όπλισης-αφόπλισης του συναγερμού.

8) Έλεγχος της διαδικασίας εισόδου και εξόδου στον προστατευόμενο χώρο, δηλαδή μέτρηση για τη γρήγορη ανταπόκριση και διαπίστωση σωστής λειτουργίας του συναγερμού.

9) Έλεγχος για τυχόν φθορές.

10) Έλεγχος για την εύρυθμη λειτουργία ειδοποίησης των ανιχνευτών κίνησης, των ανιχνευτών καπνού, των μαγνητικών επαφών, του κουμπιού πανικού και των λοιπών συσκευών του συστήματος. 

11) Έλεγχος για την σωστή λειτουργία ειδοποίησης των συσκευών των ατόμων που πρέπει να ειδοποιηθούν σε περίπτωση συναγερμού.

12) Έλεγχος της επικοινωνίας του συστήματος με το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων για την ομαλή λειτουργία και αποστολή σημάτων.

13) Έλεγχος επικοινωνίας των αισθητήρων και των περιφερειακών συσκευών με τον κεντρικό πίνακα.

14) Ενημέρωση για νέες δυνατότητες αναβάθμισης του συστήματος και μεγιστοποίηση της ασφάλειας. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

Η έλλειψη συντήρησης του συστήματος συναγερμού σας μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα σας.

Ένα σύστημα συναγερμού που δεν συντηρείται σωστά, γίνεται αντιληπτό από πιθανούς διαρρήκτες, καθώς οι εξωτερικές σειρήνες δημιουργούν μια εικόνα σχετικής εγκατάλειψης.

Πιο κάτω παρατίθενται τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει ένα μη συντηρημένο σύστημα συναγερμού:

Α) Μπορεί να προκαλέσει μια απρόβλεπτη διατάραξη της ηρεμία σας οποιαδήποτε στιγμή.

Β) Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διάρρηξης σε περίπτωση απενεργοποίησης του συναγερμού σας ή εντοπισμού ελλιπούς συντήρησης από επίδοξους διαρρήκτες.

Γ) Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης τεχνικού συναγερμού, κατάρρευση του συστήματος και την  ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση της σειρήνας, ή προβλήματος με τους αισθητήρες ή/και μαγνήτες και του πληκτρολογίου οποιαδήποτε στιγμή.

Δ) Σε περίπτωση διάρρηξης, δημιουργείται κίνδυνος να μην παρέχει επαρκή κάλυψη ο συναγερμός.

0